Använd ditt ordinarie Tengellakonto för att logga in.

Användare som har behörighet att hantera schemaläggning i Tengella kan använda sin Tengellaanvändare för att logga in på statusidan och där nå en kopia av dagens schemaläggning.